Strona główna

Kancelaria prowadzi pomoc prawną i reprezentuje przed sądami wszystkich instancji i organami administracji państwowej w sprawach z zakresu m.in.

  • prawa rodzinnego

  • prawa cywilnego

  • prawa administracyjnego

  • prawa pracy

  • prawa karnego

Kancelaria oferuje ponadto bieżące doradztwo prawne, sporządzanie pism, umów i dokumentów niezbędnych w każdej działalności.

Ideą nadrzędną realizowaną przez Kancelarię jest przede wszystkim dobro zleceniodawcy, szybkość i skuteczność prowadzonych na jego rzecz działań oraz pełne zaufanie i uczciwość we wzajemnych relacjach.